GLASPRINTEN

Doelstelling 

De doelstelling van dit werkpakket is om de kennis van de mogelijkheden van het glasprintproces bij de partners verder te vergroten. Daarnaast is het de doelstelling om, binnen de groep van projectpartners alsmede met externe partijen in binnen- en buitenland, onderzoek te doen naar potentiële markten waar geprint glas, eventueel in combinatie met andere printtechnologieën, goede business cases oplevert, en om te komen tot ketens van Noord-Nederlandse bedrijven die zich op die markten gaan richten.

Projectactiviteiten

  • Definitie van een MVP (minimum viable product) voor één of meerdere markten. Bij deze activiteit zal samen met de projectpartners worden onderzocht welke specifieke commerciële kansen er zijn voor 3D-glasprinten in de markten waarin zij actief zijn. Daarnaast zal worden onderzocht waaraan een MVP moet voldoen als deze ervoor moet zorgen dat potentiële klanten voldoende bekend worden met 3D-glasprinten, zodat zij deze als productietechnologie kunnen adapteren voor onderdelen van hun producten. 
  • Modelering van het printproces. Om betrouwbaar complexe 3D-structuren te kunnen produceren is modelering van het proces van grote waarde. Belangrijke aspecten zijn o.a. het thermodynamisch gedrag van het glas tijdens het printen en de hechting/versmelting van de lagen en vervorming van het glas bij het afkoelen. 
  • Procesontwikkeling. Met behulp van het 3D-glasprintsysteem bij QSIL zal meer onderzoek gedaan worden naar de produceerbare glasstructuren. Onderzoek zal zich toespitsen het verkennen van mogelijkheden/beperkingen van het systeem, verbetering van proceseigenschappen, en materiaalonderzoek. 
  • Business case. Het 3D-printen van glas is een technologie met veel potentie waarvoor, vanwege de zeldzaamheid van de techniek, waardevolle toepassingen nog uitgewerkt dienen te worden. Bij een presentatie van de techniek op de Glasstec beurs in Dusseldorf in 2018 was er al veel interesse vanuit eindgebruikers opererend in een groot aantal markten. Concrete voorbeelden voor mogelijke toepassingen waren: bioglasprotheses, prototypes van glazen producten, medisch/laboratorium glas, de productie van bouwmateriaal (bijv. dubbelglas), en kleine glasstructuren t.b.v. diverse filters en sensoren. Ook in combinatie met andere technologieën zijn er potentiële business kansen. Zo zoude combinatie van 3D-elektroncia en glasprinten kunnen worden aangewend voor fotonica-toepassingen. 
  • In dit project zal door QSIL en Demcon, aangevuld met partners uit de andere 3D-printcommunities, die specifieke markten begrijpen en bedienen, een technologie & business roadmap worden opgesteld om potentiële markten voor geprint glas te ontwikkelen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Message
Your Name *
Your Email *
Website

Contact formulier

De toekomst ligt open: er kunnen allerlei nieuwe initiatieven ontstaan die we nu nog niet kennen. Aanhaken op landelijke initiatieven is hierbij een reële optie. Neem gerust contact met ons op.

Contact gegevens

Name: Algemeen: is-secretariat@astron.nl
Program manager: Johan Pragt, pragt@astron.nl
Technische werkpakketten en technische vragen: Thomas Pijper, t.pijper@philips.com
MKB-aangelegenheden, participatie voucher: Kees Seldenrijk, kees.seldenrijk@binder3d.com
Address: 3D Print Kompas, H. Smid, Cereslaan 4, 9641 MJ Veendam
×