Projectsamenvatting

In dit project werkt een cluster van verschillende noordelijke bedrijven en kennisinstellingen samen aan het ontwikkelen, delen en verspreiden van kennis op het gebied van 3D-printen en 3D-elektronica en worden noordelijke mkb-bedrijven ondersteund in het verhogen van het kennisniveau van deze technologieën.

Onderdeel is ook dat er een Virtual Shared Facility ontstaat. Partijen zullen middels deze Virtual Shared Facility gebruik kunnen maken van elkaars faciliteiten en infrastructuur voor de technieken 3D-metaalprinten, 3D-kunststof/composietprinten, 3D-glasprinten, en 3D-elektronica.

Deze Virtual Shared Facility zal bereikbaar zijn voor het mkb en onderwijsinstellingen. Gecombineerd met gezamenlijke kennisontwikkeling over deze 3D-maaktechnologieen, kennisdeling en het realiseren van toepassingen zal de snelheid waarmee deze technologieën worden omarmd aanzienlijk worden verhoogd. Om de samenwerking blijvend te maken is er de intentie om een community te creëren voor de regio Noord-Nederland, waarmee een noordelijk ecosysteem ontstaat.

Doelstelling

De hoofddoelstelling van dit project is om het kennisniveau van 3D-printen en 3D-elektronica binnen Noord-Nederland naar een hoger plan te tillen en nieuwe innovatieve toepassingen te creëren.

PROJECTPERIODE: 1-10-2020 t/m 30-06-2023
Innovatiecluster Drachten heeft voor dit ontwikkelingsproject subsidie ontvangen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

MKB-participatie

MKB-participatie

Voor het MKB is er een speciale participatiemogelijkheid om kennis en ervaring op te doen en te delen van de kennis. (link naar Kennis delen en verspreiden, participatiedeel)

Toepassen

Toepassen

Er is al veel kennis en infrastructuur in Noord-Nederland beschikbaar. De tijd is rijp om deze naar een hoger plan te tillen om innovatieve toepassingen in Noord-Nederland te realiseren, en om deze duurzaam in te bedden in de design-filosofie en -methodieken van de huidige en nieuwe generatie technisch personeel.

Samenwerken, Kennis delen en Verspreiden

Samenwerken, Kennis delen en Verspreiden

We maken het mogelijk voor bedrijven om 3D maaktechnologieën als strategische innovatie te herkennen en verkennen. Koplopers en kennisinstellingen kunnen het voortouw nemen om het MKB en de opleidingsinstituten te ondersteunen met als doel om een blijvende samenwerking op het gebied van kennis en infrastructuur te realiseren om hiermee de slagkracht te verhogen en de kansen voor alle betrokkenen in Noord-Nederland een daarbuiten te vergroten.

MKB-participatie

MKB-participatie is mogelijk via een soort vouchersysteem. Het doel van dit systeem is om geïnteresseerden vanuit het MKB aan te laten sluiten gedurende het project en hen kennis op te laten doen naar eigen mogelijkheid en interesse. De opdracht moet worden voorbereid in samenwerking met Binder3D (welke binnen het 3D Print Kompas een loketfunctie voor het MKB heeft) en voorgelegd worden aan de stuurgroep van het 3D Print Kompas.

Hiermee is relatief laagdrempelige participatie mogelijk. Wel zijn er randvoorwaarden, die linken naar de doelen van het project.

  • De voucher participatie is alleen bedoeld voor MKB-bedrijven. Deze dienen te voldoen aan de MKB-voorwaarden.
  • De opdracht is innovatief voor het bedrijf.
  • De uitgevoerde werkzaamheden komen (> 50%) ten goede van bedrijven in een of meer van de 3 gelieerde provincies.
  • De doelstelling van de opdracht moet overeenkomen met de doelstelling van 3D Print Kompas en passen binnen een van de deelprojecten.
  • De opdracht heeft een grote tussen de 7.500 en 50.000 euro.

De financiële randvoorwaarden voor de participatie zijn zodanig dat effectief 50% eigen financiële bijdrage wordt verwacht.

Meer voorwaarden staan in het “MKB Participatie Aanvraag Formulier”. Dit aanvraagformulier en meer informatie kan worden opgevraagd via Binder3D. Bel 0593 745 039 of mail naar info@binder3d.com

KENNISONTWIKKELING

Klik op de blokken hieronder voor uitleg van het project per categorie

Er is al veel kennis en infrastructuur in Noord-Nederland beschikbaar. De tijd is rijp om deze naar een hoger plan te tillen om innovatieve toepassingen in Noord-Nederland te realiseren, en om deze duurzaam in te bedden in de design-filosofie en -methodieken van de huidige en nieuwe generatie technisch personeel.

Kennis delen en verspreiden

Kennis delen en verspreiden

Meer bedrijven zouden 3D maaktechnologieën als strategische innovatie moeten herkennen, verkennen, en bijhorende activiteiten opstarten. De relevante kennis kan zo worden gedeeld en verspreid.

Het is belangrijk dat de beschikbare kennis op het gebied van materialen, processen, ontwerpmethodes en systemen wordt gedeeld en wordt uitgedragen naar de regio.  Kennisdeling en kennisverspreiding zijn belangrijke doelstellingen vanuit het 3D Print Kompas om MKB-bedrijven op een toegankelijke manier kennis laten maken met dit samenwerkingsverband.

Een groot deel van die kennisdeling zal plaats vinden in de vorm van een kenniskring: een bijeenkomst bedoeld voor de community waarbij kennis zowel buiten als binnen de community gedeeld zal worden. Een dergelijke bijeenkomst zal tenminste 1x per kwartaal gehouden worden.

Inmiddels is er een agenda opgesteld van ingeplande activiteiten welke door de 3DPK partners georganiseerd worden. Deze lijst zal gedurende de tijd verder worden bijgewerkt en aangevuld.

 

 

Periode Bedrijf Contactpersoon Activiteit
15.09.2021 Binder3D/BASF Kees Seldenrijk Presentatie+workshop
06.10.2021 NLR Jan Halm 3D Metaalprinten
14.10.2021 Binder3D/Teqnow Kees Seldenrijk Additive Manufacturing
04.11.2021 Binder3D Kees Seldenrijk Presentatie HP
Q4 2021 Binder3D Kees Seldenrijk Nieuws van de Formnext
Q1 2022 Demcon Franc van Sleen nnb
Q2 2022 NHL Wilbert van den Einde Learning Day
Q3 Astron Johan Pragt nnb
Q4 Philips Thomas Pijper nnb
Q1 2023 Ventura Kevin Visser nnb
Q2 2023 Revamo Roelof Vedder nnb

Kennis Vergroten

Eén van de doelstellingen van het 3D Print Kompas is om het aantal deelnemers te vergroten door meer bedrijven en initiatieven toe te voegen. Hiervoor zal een overzichtelijk deel van het budget worden aangewend in de vorm van presentaties en de begeleiding van geïnteresseerde nieuwe deelnemers, vanuit zowel de het Innovatiecluster Drachten als Binder3D.

Daarnaast ligt de toekomst open: er kunnen allerlei nieuwe initiatieven ontstaan die we nu nog niet kennen. Aanhaken op landelijke initiatieven is hierbij een reële optie.

Neem contact op

CONSORTIUM

Stiching NLR logo

Vereniging Industrieel 3D Printcluster

QSil

Contact formulier

De toekomst ligt open: er kunnen allerlei nieuwe initiatieven ontstaan die we nu nog niet kennen. Aanhaken op landelijke initiatieven is hierbij een reële optie. Neem gerust contact met ons op.

Contact gegevens

Name: Algemeen: is-secretariat@astron.nl
Program manager: Johan Pragt, pragt@astron.nl
Technische werkpakketten en technische vragen: Thomas Pijper, t.pijper@philips.com
MKB-aangelegenheden, participatie voucher: Kees Seldenrijk, kees.seldenrijk@binder3d.com
Address: 3D Print Kompas, H. Smid, Cereslaan 4, 9641 MJ Veendam
×